تعرفه خطوط پیام کوتاه

تعرفه خطوط سامانه پیام کوتاه ایران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ردیف

خطوط 3000
 

قیمت (ریال)
 

1

خط 8 رقمی رند
 

حداقل

5/500/000
 

2

خط 8 رقمی غیر رند

3/500/000 الی 4/000/000
 

3

خط 9 رقمی غیر رند

2/500/000

4

خط 10 رقمی
 

1/200/000

5

 خط 12 رقمی
 

1/000/000

6

 خط 14 رقمی رند

300/000 الی 400/000

7

 خط 14 رقمی غیر رند

200/000


 

ردیف

خطوط 1000
 

خطوط غیررند (ریال)
 

خطوط رند (ریال)

1

 خطوط 14 رقمی 1000
 

150/000

250/000

2

  خطوط 13 رقمی 1000

250/000

350/000

3

  خطوط 12 رقمی 1000

800/000

1/200/000

4

  خطوط 11 رقمی 1000

1/200/000

2/000/000

5

  خطوط 10 رقمی 1000

1/500/000

3/000/000

6

  خطوط 9 رقمی 1000

1/800/000

3/500/000

7

 خطوط 8 رقمی 1000

3/500/000

6/000/000

8

 خطوط 7 رقمی 1000

35/000/000
 
40/000/000
 

9

 خطوط 6 رقمی 1000

 

60/000/000
 
70/000/000
 


 

ردیف
 

خطوط ثابت

قیمت (ریال)
 

1

شماره های 8 رقمی استان تهران- متناظر با شماره تلفن ثابت
 

1/000/000

2

شماره های 5رقمی - متناظر با شماره تلفن ثابت

5/500/000

3

شماره های 4 رقمی - متناظر با شماره تلفن ثابت

6/600/000

4

شماره های غیز متناظر / سایر شماره ها
 

پس از اطمینان از آزاد بودن شماره مورد درخواست شما و براساس سیستم قیمت گذاری شرکت، تعیین می گردد.
 

 

  توضیح اینکه : کلیه خطوط یکساله می باشد  ولی توسط سایت برای سال های بعد در صورتیکه از طرف مخابرات تغییرات اعمال نگردد بصورت رایگان تمدید می گردد .


 

شما اینجا هستید: خانه تعرفه های سامانه تعرفه خطوط پیام کوتاه

ما را در گوگل محبوب کنيد