افزودن عضو از فایل در دفترچه تلفن

آموزش افزودن عضو از فایل در دفترچه تلفن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش افزودن عضو از فایل  در دفترچه تلفن

 

 برای افزودن عضو از فایل اکسل در دفتر چه تلفن مانند شکل زیر عمل کنید

 

 

 آموزش افزودن عضو از فایل  در دفترچه تلفن

 

شما اینجا هستید: خانه افزودن عضو از فایل در دفترچه تلفن

ما را در گوگل محبوب کنيد