تنظبم فایل اکسل برای دفترچه تلفن

آموزش تنظبم فایل اکسل برای دفترچه تلفن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش تنظبم  فایل اکسل برای دفترچه  تلفن

 برای اینکه بتوانید فایل اکسل را در دفترچه تلفن بار گذارینمائید می بایست مثل شکل زیر تنظیمات را انجام دهید 

 

  نمونه فایل اکسل جهت افزودن عضو از فایل  

آموزش بارگداری فایل اکسل در دفترچه تلفن

شما اینجا هستید: خانه تنظبم فایل اکسل برای دفترچه تلفن

ما را در گوگل محبوب کنيد